ERGENLİK DÖNEMİNDE ANABABA VE ÖĞRETMENLERE DÜŞEN GÖREVLER


02/07/2016

1.Çocukların ergenlik dönemine hazırlanması ile ilgili olarak anababalar ve öğretmenler doğru bilgi ve iletişim becerisine sahip olmalıdır. Aksi durumda bu dönemin sorunları daha da karmaşıklaşır.

2.Ergenlik dönemi özelliklerini bilen ve kaygıya kapılmadan bu durumu soğukkanlılıkla karşılayan anababa ve öğretmenler ergene daha iyi rehber olabilirler. Ergenlik dönemi özelliklerini bilmenin anlamı ergenin her tür kaba ve uyumsuz davranışlarını onaylamayı gerektirmez. Birtakım sınırlar koymak ve onların tekrar normale dönmesi için motive edilmesi önemlidir. Fakat bunu yaparken empati kurularak etkili iletişim becerisini kullanabilmek gerekir. Çünkü sıcak, sevecen, samimi, kuralları net ve açık olan, tutarsızlığın daha az görüldüğü ev ve sınıf ortamlarında ergen kendini daha iyi geliştirebilir.

3. Ergenlik döneminde çocuk dış görünümüne çok önem verdiği için sivilcelerin nedenleri ve önlemleri konusunda çocuğa yardımcı olunmalıdır.

4. Ergenlik döneminde, ergenlerde önceki çevreden uzaklaşarak yalnız kalma isteği, çalışma performansında çocukluğa göre bir düşüş ve isteksizlik görülür. Bu dönemde çocuğun tembellikle suçlanması ve baskı yapılması, durumu daha da kötüye götürür. Ancak kayıtsız kalmak da bu özelliğin kişilik özelliği şekline dönüşmesine neden olabilir. Öğretmen ve anababalar dönemin özelliğini bilmenin vermiş olduğu anlayışla ergene yaklaşmalı ve onu çalışmaya motive edecek rehberlikte bulunmalıdır.

5. Çocuğun vücudundaki biyolojik değişimler çocuğu bilinçli veya bilinçsiz tedirgin eden bir durumdur. Bu nedenle kızların özellikle en geç 6. sınıfta, erkeklerin en geç 8. sınıfta ayrı ayrı gruplar halinde ergenlik belirtileri konusunda hazırlanması gerekir. Bu dönemde açıklamalar yapılırken çocukların çok fazla kaygı, sıkıntı ve ortamdan kaçma davranışları gösterdikleri dikkate alınarak güvenli bir kişi, güvenli bir ortamda bu açıklamaları yapmalıdır.

6. Evde genelde kızlara anneler, erkeklere babalar gerekli açıklamaları yapabilirler. Bazı durumlarda anne-babanın yerini abla, abi teyze, amca gibi yakınlarda alabilir. Eğer bütün bunları aile yapamıyorsa, en azından evdeki kütüphanenin görünen bir kısmında vücudundaki biyolojik değişimlerle ilgili sağlıklı açıklama yapan bir kaynak bulundurulabilir. Çünkü akranların ve ticari amaçlı yayınlardan öğrenilen abartılı ve eksik bilgiler ergende yoğun kaygıya neden olabilir.

7. Çocuklar ergenlik dönemine girdiklerinde karşıt cinsten olan büyüklere karşı oldukça çekingen, utangaç davranabilirler. Özellikle bu çağ sınıfında görev yapan öğretmenlerin öğrencilerin yaşayacağı sıkıntılara duyarlı olması ve onları utandırmadan rehberlik yapması önemlidir.

8. Çocuklar öfkeli gergin iken onlarla tartışılmamalıdır. Fırtınanın dinmesi, çocuğun sakinleşmesi beklenmelidir.

9. Bu dönemde bazı öğrencilerde şiddet eğilimleri görülebilir. Bu durumda öğrencilerin asla başka öğrencilerin yanında yargılanmaması gerekir. Unutmayalım ki, öğrenci ile doğru ve iyi bir ilişki kurmadan, öğrencinin, sevgi, saygı ve kabul davranışı göstermesini sağlayamayız. Sevgi ve saygısını kazanamadığımız öğrencinin de üzerinde etkili olmamız mümkün değildir.

Zaman ve emek verip okuduğunuz için teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle.

Çiğdem Gül UğuralLink :

Çiğdem Gül Uğural Resmi Web Sitesi © YASAL UYARI: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu hükümlerince yayın yapan sitemizdeki her türlü içerik, yazılı izin almak ve ilgili sayfamıza link vermek koşulu ile yayınlanabilir. Aksi durumlarda yasal hakkımız saklıdır.